Stopp i avloppet?

Visste du att det är många saker som kan orsaka stopp i ett avlopp? Att få stopp i avloppet kan vara ett bekymmer. Inte nog med att vattenavrinningen blir sämre. Helt andra saker kan bli ett bekymmer. Eftersom du kanske fått ett stopp är det stor risk för en illa lukt.

Flera saker kan orsaka stopp. Vanligaste orsakerna till stopp är fett från matlagning, matrester eller hår. När det börjar bli stopp i avlopp samlas det gärna bakterier och smuts, och det kan bilda lukt. I bland kan du åtgärda detta själv genom rör rens. Men i bland kan du behöva ytterligare insatser.

Vad kan jag göra?

Om du har fått ett ordentligt stopp kan du behöva avloppsspolning linköping. Eftersom fett kan bilda ordentliga proppar i rören kan det vara behov av det. Apropå rörspolning finns rörspolning Norrköping till för att hjälpa till med det. När det börjar rinna ner sakta eller lukta illa kan det vara bra att få en ordentlig rensning av rören.

Men det finns också efter en viss tid behov av underhåll av rör. Vanligaste är att göra ett stambyte vilket innebär att byta rören. Det finns alternativ till detta och det kallas relining.

När någon gör en relining av rören innebär det att de sätter i flexibla foder som bildar nya rör inuti de gamla. Ofta är detta ett mer kostnad och tidsbesparande ingrepp än ett stambyte. För relining Norrköping kan du få mer hjälp här med tex rörfräsning..

Detta är den mest effektiva metoden idag. Dessutom slipper du allt besvär som ett stambyte innebär. Rören får en ny fräschör och du blir av med lukt och stopp. Givetvis är detta ett större ingrepp än rörspolining, men rör har också bara en viss livslängd.

Som sagt, undrar du över relining Norrköping är där hjälp att få.