Ska du bygga hus? Kolla grunden

Ska ni bygga hus, du och frugan? Eller du och hunden? Du och grannen tillsammans, i ett enda stort korvhögskollektiv? Oavsett så behöver du kika lite extra på det mest grundläggande. Vi snackar så klart om husgrunden. Husgrunder är en av de viktigaste delarna av ett hem, eftersom de bestämmer stabiliteten och integriteten hos hela strukturen. Om din husgrund är i dåligt skick kan det leda till strukturella problem med ditt hem inklusive: hängande golv, spruckna väggar med mera.

Det bästa sättet att kontrollera om din husgrund är stabil är att låta en ingenjör inspektera den. Men du kan också själv vidta några enkla åtgärder för att säkerställa att din grund är tillräckligt stark för framtida tillväxt.

Här är fyra tips för att behålla en bra och stabil husgrund:

– Kontrollera markfuktighetsnivåerna: En torr jordbas stöder inte vikten bra, vilket kan orsaka sprickor i betong- eller murade fundament. Håll koll på vattennivåerna runt fastigheten – särskilt där det verkar finnas potential för översvämning – och se till att alla områden runt grunden är tillräckligt fuktade varje år. Ta hjälp av markarbeten Stockholm om det behövs!

– Täta små springor och fogar: Om det finns några öppningar mellan tegelstenar eller stenar som används som en del av ditt husgrundsystem (som vid fönster-/dörrkarmar), täta dem med murbruk eller bygg ett isoleringsskikt ovanpå för att stoppa luftinfiltration. genom expansion och sammandragning på grund av temperaturförändringar inuti och utanför Ditt byggnadsskal. Detta kommer att minska sättning och sprickbildning över tiden!

– Kontrollera regelbundet rör/rörsystem som leder till/från marknivå: Att köra oförseglade rörledningar uppförsbacke från gatunivå ökar trycket längs dessa ledningar när de trycker mot grundvattnet som rör sig nedför sluttningen; detta differenstryck. Speciellt om du har t.ex. betongpool behöver du kolla såna här saker regelbundet.

Det är en vanlig missuppfattning att du måste dränera din jord innan du bygger. I själva verket finns det inget behov av att göra detta såvida du inte har särskilda bekymmer om dränering eller vattenloggning. Markberedning är inte nödvändigt för de flesta bostadsbyggnadsprojekt, och det kan faktiskt orsaka fler problem än det löser. Genom att komprimera jorden med tung utrustning eller bulldozer kan du skada rötter och ogenomtränglig jord, vilket leder till framtida problem. Istället för att dränera din jord, använd lämpliga konstruktionsmetoder (som platsgradering) som hjälper till att säkerställa en stabil grund och minimal påverkan på miljön.